اصلى پزشکی پرونده خانواده عمل جراحی

اصلى: پزشکی پرونده خانواده عمل جراحی شکایت کردن اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به درخواست تجمع از سوی «محمود احمدی نژاد» پاسخ داده شده است است / مشاور وزیر کشور

مشاور وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر تصویر العمل وزارت کشور نسبت به درخواست تجمع از سوی محمود احمدی نژاد گفت: وزیر کشور در مصاحبه دو روز قبل خود با روزنامه

به درخواست تجمع از سوی «محمود احمدی نژاد» پاسخ داده شده است است / مشاور وزیر کشور

مشاور وزیر کشور: به درخواست تجمع از سوی «محمود احمدی نژاد» پاسخ داده شده است است

عبارات مهم : قانون

مشاور وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر تصویر العمل وزارت کشور نسبت به درخواست تجمع از سوی محمود احمدی نژاد گفت: وزیر کشور در مصاحبه دو روز قبل خود با روزنامه سازندگی به درخواست آقای احمدی نژاد به طور تفصیلی و صریح پاسخ داده است.

به گزارش ایسنا، روح الله جمعه ای افزود: وزیر کشور در این گفت وگو تصریح داشت که طبق تصریحات قانونی فرد نمی تواند یک گروه یا حزب باشد، درخواست باید از طرف حزب یا گروهی باشند که مسئولیت بپذیرد، هر کس که نمی تواند از جای خود بلند شود و جهت اعتراض عمل کند. ایشان تقاضا کند، اهدافش را بگوید و اگر طبق شرایط و ضوابطی باشد که قانون مشخص کرده حتماً مجوز به آنها داده خواهد شد.

به درخواست تجمع از سوی «محمود احمدی نژاد» پاسخ داده شده است است / مشاور وزیر کشور

مشاور وزیر کشور با اشاره به اینکه اگر بنا باشد هر فردی به اقتضای نشانه و منفعت خود تقاضای تجمع کند گفت: در این صورت ممکن است عده ای هم درخواست تجمع جهت ریشه یابی پرسشها و معضلات فعلی و یا بعضی تخلفات و مفاسد که منجر به صدور حکم قانونی از مراجع قضایی علیه بعضی دولتمردان سابق شده است است کنند در هر حال قانون مبنای کارها وزارت کشور است.

جمعه ای با تاکید بر اینکه بعید است فردی که هشت سال مدیر جمهور بوده از قانون بی اطلاع باشد گفت: اگر کسی به مدت زیادی مجری قانون بوده و درخواست خلاف قانون کرد، باید درخواستش را به حساب تلاش جهت دیده شدن گذاشت.

مشاور وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر تصویر العمل وزارت کشور نسبت به درخواست تجمع از سوی محمود احمدی نژاد گفت: وزیر کشور در مصاحبه دو روز قبل خود با روزنامه

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | وزارت کشور | احمدی نژاد | محمود احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz